KONTAKT

Adresa udruge

Vučak 34, 10090 Zagreb

E-MAIL

info@hupfas.hr

FAKS

+385 1 3466 839

OIB

59172556497

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

2390001-1100415659

Upravni odbor

Dorijan Rajković, predsjednik Udruge

E: dorijan.rajkovic@hupfas.hr

M: +385 99 2194 011

Željko Pecak

E: zeljko.pecak@hupfas.hr

M: +385 98 315 342

Branko Banjeglav

E: branko.banjeglav@hupfas.hr

M: +385 98 438 914

Jasminka Bjegović

E: jasminka.bjegovic@hupfas.hr

M: +385 91 33 22 900

Ivica Prskalo

E: ivica.prskalo@hupfas.hr

M: +385 98 313 484