KONTAKT

Adresa udruge

Vučak 34, 10090 Zagreb

E-MAIL

FAKS

+385 1 3466 839

OIB

59172556497

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

2390001-1100415659

Upravni odbor

Blanka Matas, predsjednica Udruge

E:

M: +385 98 578 610

Željko Pecak

E:

M: +385 98 315 342

Branko Banjeglav

E:

M: +385 98 438 914

Jasminka Bjegović

E:

M: +385 91 33 22 900

Ivica Prskalo

E:

M: +385 98 313 484