Alge i gljivice na fasadama – brošura

Alge i gljivice na fasadama

Posljednjih godina sve smo više suočeni s pojavom pojačanog rasta algi i gljivica na fasadama. I dok njihovu prisutnost na starim objektima smatramo logičnom posljedicom dugotrajne izloženosti utjecaju atmosferilija, pojava algi i gljivica na novim objektima je nepoželjna i smatra se nedostatkom.

Preuzmite brošuru i saznajte više o uzrocima nastanka algi i gljivica, preventivnim mjerama te održavanju i saniranju.