Alge i gljivice na fasadama

Alge i gljivice na fasadama

Posljednjih godina sve smo više suočeni s pojavom pojačanog rasta algi i gljivica na fasadama.
Općenito

Posljednjih godina sve smo više suočeni s pojavom pojačanog rasta algi i gljivica na fasadama. I dok njihovu prisutnost na starim objektima smatramo logičnom posljedicom dugotrajne izloženosti utjecaju atmosferilija, pojava algi i gljivica na novim objektima je nepoželjna i smatra se nedostatkom.

Brojni znanstveni članci obrađuju ovu tematiku baveći se traženjem odgovora i pronalaskom optimalnog rješenja. Sva istraživanja pokazuju da je učestala pojava algi i gljivica izravno povezana s potrebom za što učinkovitijom toplinskom zaštitom koja je postala obvezan segment u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada.

Fasadne konstrukcije na kojima je primijećen izražen rast algi i gljivica su:

  • povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS sustavi)
  • fasade pod djelovanjem vlage uvjetovane konstrukcijskim detaljima
  • ventilirane fasade

na objektima koji su:

  • u blizini drveća ili grmlja
  • u blizini rijeka, potoka, jezera i sl.
  • u područjima s čestim maglama
  • u nizinama i kotlinama.

 

Svakako je vrlo važno napomenuti da je obrast na pročeljima isključivo estetski nedostatak, a nikako funkcionalni. Ova brošura objašnjava fenomen pojave mikroorganizama na fasadama te upućuje sudionike u gradnji u načine smanjivanja rizika njihova nastanka.

Zašto je pojava algi i gljivica učestala na novoizvedenim fasadama?

Odgovornost čovjeka prema smanjenju zagađenja okoliša, ušteda energije te doprinos smanjenja globalnog zatopljenja, kao i važeća građevno-tehnička regulativa, obvezuju na izbor i primjenu materijala kojima ostvarujemo potrebnu toplinsku zaštitu.

Najčešće primjenjivani oblici toplinske zaštite su povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS sustavi). Tako izvedena toplinska zaštita ima znatan utjecaj na uvjete vlage i temperature vanjske stjenke fasade. Naime, toplinskom izolacijom objekta smanjuje se prolaz topline kroz vanjske zidove, pri čemu se ostvaruje ušteda energije grijanja, ali se istovremeno i znatno smanjuje akumulacija topline relativno tankih slojeva vanjske stjenke. Površina žbuke zbog toga ostaje duže vlažna i stvara se povoljna klima za rast mikroorganizama.

Kako bi se što bolje razumjeli uzroci rasta algi i gljivica na fasadama, nužno je pojasniti koje su im osnovne značajke.