ETICS smjernice

HUPFAS-ov priručnik „Smjernice za izradu ETICS sustava“ od sada i u srednjim graditeljskim školama

ETICS smjernice

Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava (dalje u tekstu: podnositelj zahtjeva) iz Zagreba, je 4. ožujka 2016. podnijela Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zahtjev za odobrenje priručnika SMJERNICE ZA IZRADU ETICS SUSTAVA, u vlastitoj nakladi, kao pomoćnog nastavnog sredstva za uporabu u graditeljskim školama.

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10., 55/n. I 101/13.) i članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u postupku odobravanja pomoćnoga nastavnoga sredstva za uporabu u školama, a u povodu zahtjeva Hrvatske udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava, ravnatelj Mile Živčić, donosi

ODLUKU 0

odobrenju pomoćnoga nastavnog sredstva za uporabu u školama

1. Odobrava se za uporabu u srednjim strukovnim školama priručnik SMJERNICE ZA IZRADU ETICS SUSTAVA kao pomoćno nastavno sredstvo te se on uvrštava na popis pomoćnih nastavnih sredstava.

2. Pomoćno nastavno sredstvo može se koristiti za nastavne predmete: Arhitektonske konstrukcije od prvog do četvrtog razreda u programima za zanimanja Arhitektonski tehničar i Građevinski tehničar, Građevne konstrukcije za prvi i drugi razred u programu za zanimanje Fasader, Građevinske konstrukcije za prvi i drugi razred u programima za zanimanja Zidar i Krovopokrivač i izolater, Tehnologija struke za prvi razred i Tehnologija fasaderskih radova za drugi i treći razred u programu za zanimanje Fasader, Zidarski radovi od prvog do trećeg razreda u programu za zanimanje Zidar te Krovopokrivačkiiizoiaterski radovi od prvog do trećeg razreda u programu za zanimanje Krovopokrivač i izolater u Obrazovnom sektoru Graditeljstvo i geodezija.

3. Odobreno pomoćno nastavno sredstvo ostaje u uporabi do donošenja izmjena i dopuna nastavnih planova i programa za navedena zanimanja ili do donošenja strukovnoga kurikuluma za stjecanje kvalifikacija Arhitektonski tehničar, Građevinski tehničar, Fasader, Zidar i Krovopokrivač i izolater.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.