Renovate Europe - HUPFAS

HUPFAS postao nacionalni partner Renovate Europe kampanje

HUPFAS postao nacionalni partner Renovate Europe kampanje

Kako dijelimo ista nastojanja, HUPFAS je postao nacionalni partner kampanje Renovate Europe kojoj je cilj povećati udio obnova diljem Europe i inzistirati na ambicioznim ciljevima Europske Unije a kako bi se značajnije smanjila potrošnja energije u zgradama, a koje su najveći potrošač. Više o inicijativama ove kampanje saznajte na http://www.renovate-europe.eu.

Renovate Europe Hupfas partner