Kamene i keramičke obloge na ETICS sustavima – smjernice

Alge i gljivice na fasadama

Sve učestalijom upotrebom ETICS-a javila se potreba da se umjesto završno-dekorativne žbuke za završnu dekoraciju koristi kamena ili keramička obloga. Radi se o nestandardnom sustavu koji nije obuhvaćen postojećom regulativom i smjernicama, pa je stoga bilo potrebno izraditi nove Smjernice.

Saznajte više ili preuzmite smjernice