Raspisan natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj

Natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj

Natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj
Tri udruge okupljene u kampanju OBNOVIMO HRVATSKU i ove godine raspisuju natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj.

 
Ove će nagrade biti priznanja za izvrsnost i postignuća na području zelene gradnje i održivog razvoja, a namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama, stručnjacima za zelenu gradnju i održivi razvoj zaposlenim u tvrtkama, javnom sektoru, nevladinim udrugama i agencijama te samostalnim stručnjacima iz ovoga područja.

Cilj nagrada je podizanje ugleda struke u široj i stručnoj javnosti, promicanje izvrsnosti na području zelene gradnje i održivog razvoja, stalno unapređenje načela dobroga poslovanja i cirkularnog gospodarstva, a sve u cilju očuvanja okoliša i održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Prijaviti se mogu sve pravne i fizičke osobe iz Hrvatske koje su se u tekućoj godini (od 1. listopada prethodne godine do datuma objave natječaja u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada) istaknule na području zelene gradnje i održivog razvoja.

Prijave će se zaprimati 31. listopada 2019. godine.

Nagrade će se dodijeliti u 6 kategorija:

1. Osoba godine – nagrada se dodjeljuje jednoj fizičkoj osobi koja se posebno istaknula u promicanju zelene gradnje i održivog razvoja. Ova je nagrada počasna i osobu godine predlaže i bira Povjerenstvo internim glasovanjem.
2. Institucija / organizacija godine - dodjeljuje se za posebno isticanje u promicanju zelene gradnje i održivog razvoja. U ovoj kategoriji sudjelovati mogu: trgovačka društva, jedinice nacionalne, regionalne i lokalne uprave i samouprave, nevladine organizacije, istraživačke institucije, odgojno-obrazovne ustanove ili stručna i savjetodavna radna tijela i organizacije civilnog društva.
3. Građevina godine – novogradnja - ova se kategorija odnosi na novoizgrađene zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove završene u tekućoj godini odnosno u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna godine u kojoj se dodjeljuje nagrada.
4. Građevina godine – rekonstrukcija - Ova kategorija odnosi se na rekonstrukcije građevina odnosno energetske obnove građevina koje su završene u tekućoj godini (zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove).
5. Projekt godine - u ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti pravne osobe (odgojno-obrazovne ustanove, vladine i nevladine organizacije, trgovačka društva, organizacije civilnog društva, obrti i sl.) koji su za cilj imali podići razinu svijesti široke i stručne javnosti te kvalitetu života zajednice, a koji je direktno vezan uz zelenu gradnju, energetsku učinkovitost i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u tekućoj godini:
a) koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji, energetskoj učinkovitosti, održivom prometu ili održivom razvoju, zbrinjavanju otpada odnosno smanjenju utjecaja na okoliš i emisijama stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj;
b) EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
c) koji su ili neprofitno ili tržišno orijentirani.
6. Studentski projekt godine (diplomskih studija) - u ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti fizičke osobe studenti diplomskih studija sa više sastavnica sveučilišta koji su vezani uz zelenu/održivu gradnju i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u tekućoj godini:
a) koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji i/ili održivom razvoju u Republici Hrvatskoj;
b) koji promoviraju društveno korisno učenje za zelenu gradnju;
c) koji promoviraju interdisciplinarni, multidisciplinarni, holistički i inovativni pristup gradnji;
d) koji su EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
e) koji su neprofitno ili tržišno orijentirani.

PREUZMITE PRAVILNIK I OBRAZAC ZA PRIJAVU:

 
Popunjenu i skeniranu dokumentaciju treba poslati na:
HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU
Godišnja nagrada za zelenu gradnju i održivi razvoj
Ul. grada Vukovara 274/I, 10000 Zagreb
ili na e-mail adresu:

Rok za podnošenje prijava je 31.10.2019.


Obnovimo Hrvatsku - 3 udruge logos