Pitanja i odgovori - HUPFAS

1. Što znači ETICS i kako se definira?

ETICS (External thermal insulationcomposite system) odnosno na hrvatskom povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju. Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500 definicija ETICS-a je sljedeća:

“Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji od tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje ga proizvođač kao potpuni sustav i sadržava najmanje sljedeće sustavu prilagođene komponente:

  • mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje
  • toplinsko-izolacijski materijal
  • mort za armaturni sloj
  • staklenu mrežicu
  • završno-dekorativnu žbuku.

Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge.“


2. Što je hladni (toplinski) most i kako ga riješiti?

Toplinski most je manje područje u ovojnici zgrade (najčešće fasade), kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene materijala, debljine ili geometrije građevnog dijela. Problem hladnog (toplinskog) mosta riješava se pravilnim postavljanjem izolacije na ovojnici kuće (zidovi, krov, pod). Izolacijom toplinskih mostova izbjegava se  i kondenzacija na pojedinim dijelovima konstrukcije.


3. Koju toplinsku izolaciju koristiti prilikom izvedbe toplinskog sustava?

Dvije najčešće korištene vrste toplinske izolacije su izolacije od stiropora (bijeli i sivi stiropor), i od mineralne vune. Svaka od navedenih ima svoje prednosti, kao npr. toplinska izolacija od stiropora je nešto lakša za izvoditi (manja potrošnja ljepila,...) i ima nižu cijenu u odnosu na toplinsku izolaciju od mineralne vune. Toplinska izolacija od mineralne vune odlikuje se boljom paropropusnošću u odnosu na stiropor pošto je mineralnog podrijetla, te se odlikuje boljom reakcijom na požar, odnosno nezapaljivošću. Na investitoru je da na temelju navedenih prednosti ocijeni za koju vrstu toplinske izolacije će se odlučiti.


4. Kako odabrati odgovarajuću završnu žbuku?

Treba napomenuti da razlikujemo više vrsta završno-dekorativnih žbuka.

  1. Mineralne žbuke (silikatne i plemenite mineralne)- odlikuje ih visoka početna alkaličnost što znači da imaju smanjeni rizik od pojave mikroorganizama na fasadama, ali tijekom vremena alkalitet opada i mogućnost pojave mikroorganizama je veća. Također ih odlikuje visoka paropropusnost, ali i niska vodoodbojnost. S obzirom na svoju paropropusnost primljenu količinu vode brzo otpuste.
  2. Akrilatne žbuke- odlikuje ih visoka vodoodbojnost i nešto niža paropropusnost, pogodne su kod toplinskih sustava sa stiroporom. Zbog visokog postotka organskog veziva predstavljaju hranu za mikroorganizme i unatoč visokoj vodoodbojnosti, one su najveći rizik za pojavu mikroorganizama.
  3. Silikonske žbuke- odlikuje ih visoka vodoodbojnost i visoka paropropusnost, te visoka otpornost na primanje prljavštine iz atmosfere pa samim time i dugotrajnu otpronost prostiv zaraze algama i gljivicama, naročito pogodne za toplinske sustave sa mineralnom vunom
  4. Nano žbuke- visoko vodoodbojne i visoko otporne, sa efektom samočišćenja, pa samim time i ne zadržavaju prljavštinu na svojoj površini.

5. Da li se dodatno pričvršćivanje ploča mineralne vune izvodi kao pričvršćivanje ploča stiropora?

U sustavima sa pločama EPS-a (stiropora) ploče toplinske izolacije pričvršćuju se po „T- shemi“ na način da se pričvrsnice postavljaju u sredinu ploče i na mjestima dodira vertikalne i horizontalne fuge (T-fuge). Pričvrsnica uvijek mora prolaziti kroz sloj ljepila.

U sustavima sa mineralnom vunom ploče se pričvršćuju sa 3 pričvrsnice koje se postavljaju u W-shemu. Razmak rozete pričvrsnice od ruba ploče mora iznositi oko 5 cm.

Više detalja oko samog načina pričvršćivanja možete naći u Smjernicama za izradu ETICS sustava na našoj web stranici.