HUPFAS

Projekt ‘Building Workforce Initiative – Croatia’

HUPFAS

HUPFAS je pristupio prijavi projekta edukacije na području energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije (CIP IEE 2011).

Potporu je već dalo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, a očekuje se i uključenje drugih državnih institucija.