Gradi, štedi, vrijedi - HUPFAS

Udruge partneri

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG)

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG) neprofitna je udruga osnovana 2009. od strane 20 renomiranih tvrtki i institucija, a ključni cilj rada udruge je predvoditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, te izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj. Trenutno udruga ima 100 aktivnih članova iz područja gospodarstva, institucija, te akademske i studentske zajednice, a na globalnoj je razini članica Svjetskog savjeta za zelenu gradnju (World Green Building Council – www.worldgbc.org) i Europske mreže savjeta za zelenu gradnju.

Od osnivanja do danas HSZG pozicionirao se kao vrijedan izvor informacija, kontakata, znanja i svih drugih oblika podrške za dionike tržišta aktivne u segmentu zelene ekonomije, održivog razvoja i zelene gradnje. Od početka rada, želja članova udruge je učiniti znanja i informacije o održivoj gradnji dostupnima, promovirati praksu i tehnologije „zelene gradnje“, razvijati i voditi programe obrazovanja, osvješćivati poslovnu i opću javnost, dionike tržišta, stručnjake i medije u Hrvatskoj. Najpoznatiji programi HSZG-a su: Better Building Brunch, Simpoziji o zelenoj gradnji, Green Building Professional, Green Labos, Green Apple Day of Service i brojni drugi edukativni i informativni programi za promicanje zelene gradnje. HSZG promovira u Hrvatskoj najpoznatije međunarodne certifikate za zelenu gradnju (LEED, BREEAM, DGNB).

Više informacija dostupno je na www.gbccroatia.org

HUEC - Hrvatska udruga energetskih certifikatora

Djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, su:

 • poticanje aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada u području energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • informiranje javnosti o primjeni, pravilima, propisima i normama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje te promociju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • organizacija predavanja, seminara, javnih tribina i okruglih stolova za svoje članove, zainteresirane građane, tvrtke i institucije;
 • edukacija i promicanje prava i obveza rada ovlaštenih energetskih certifikatora prema korisnicima u RH;
 • razmjena praktičnih spoznaja i iskustava u provođenju energetskih pregleda i energetskom certificiranju, o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te strukovno povezivanje;
 • osposobljavanje i usavršavanje članova Udruge putem stručnih skupova, savjetovanja i studijskih putovanja;
 • predlaganje stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • predlaganje lokalnim i državnim institucijama konkretnih razvojnih projekata te suradnja pri donošenju propisa u području energetskih pregleda, energetske certifikacije, te šire u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;
 • razvijanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja sukladno zakonu su:

 • organizacija i održavanje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i stručnih skupova, te izložbi;
 • nakladnička djelatnost radi izdavanja knjiga, časopisa, brošura, letaka i drugog promidžbenog materijala.

Više informacija dostupno je na www.huec.hr