Zastava EU i Hrvatske

Uputili smo dopis novoizabranim hrvatskim zastupnicima u EU Parlamentu

Zastava EU i Hrvatske

Obnove zgrada presudne su za manju potrošnju energije i emisija CO2 kao i za zdravlje ljudi. Vaša politička podrška je ključna.

Čestitamo na izboru i dobrodošli u novi sastav Europskog parlamenta.

Sljedećih pet godina bit će presudno za oblikovanje budućnosti Europe. Ključno područje fokusa je zagovaranje obnove zgrada za europske građane i poduzeća, presudan korak na putu prema klimatskoj neutralnosti i konkurentnijoj Europi.

Revidirana Direktiva o energetskim svojstvima zgrada #EPBD više je od puke politike; to je put u dekarboniziranu, energetski učinkovitu Europu. Provedbom ove direktive, smanjit ćemo potrošnju energije i smanjiti emisije CO2, pružajući zdravije zgrade građanima EU-a.

Pozivamo vas kao novoizabrane predstavnike da se odlučno zalažete za obnovu naših domova i poslovnih zgrada jer je vaša politička potpora ključna kako bismo osigurali da prednjačimo u energetskoj učinkovitosti. Iskoristimo ovu priliku svi zajedno za izgradnju održive, otpornije Europe.

Preuzmite dopis u PDF formatu: